Clarius explendescit

8.2 S. Chiara con visione celestiale Nationalmuseum NürnbergFonti Francescane 1869
Fioretti cap. XXXV

Come essendo inferma santa Chiara,
fu miracolosamente portata
la notte della pasqua di Natale
alla chiesa di santo Francesco,
ed ivi udì l’ufficio.

Essendo una volta santa Chiara gravemente inferma, sicché ella non potea punto andare a dire l’ufficio in chiesa con l’altre monache; vegnendo la solennità della natività di Cristo, tutte l’altre andarono al mattutino; ed ella si rimase nel letto, mal contenta ch’ella insieme con l’altre non potea andare ad aver quella consolazione ispirituale.

Ma Gesù Cristo suo sposo, non volendola lasciare così sconsolata, sì la fece miracolosamente portare alla chiesa di santo Francesco ed essere a tutto l’ufficio del mattutino e della messa della notte, e oltre a questo ricevere la santa comunione, e poi riportarla al letto suo.

Tornando le monache a santa Chiara, compiuto l’ufficio in santo Damiano, sì le dissono: «O madre nostra suora Chiara, come grande consolazione abbiamo avuta in questa santa natività! Or fusse piaciuto a Dio, che voi fossi stata con noi!».

E santa Chiara risponde: «Grazie e laude ne rendo al nostro Signore Gesù Cristo benedetto, sirocchie mie e figliuole carissime, imperò che ad ogni solennità di questa santa notte, e maggiori che voi non siate state, sono stata io con molta consolazione dell’anima mia; però che, per procurazione del padre mio santo Francesco e per la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, io sono stata presente nella chiesa del venerabile padre mio santo Francesco, e con li miei orecchi corporali e mentali ho udito tutto l’ufficio e il sonare degli organi ch’ivi s’è fatto, ed ivi medesimo ho presa la santissima comunione. Onde di tanta grazia a me fatta rallegratevi e ringraziate Iddio».

A laude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.


Fonti Francescane 3104Papa Pio XII

Ad perpetuam rei memoriam.
Clarius explendescit, divinae sapientiae beneficio, humanum ingenium, quod, hisce praesertim temporibus, talia peperit inventa, quae nemini non moveant admirationem. Atque Ecclesia, a progrediente civili cultu et arte technica haudquaquam aversa, novis hisce doctrinae vel cotidianae vitae subsidiis, dummodo ad bonum et honestum dirigantur, non solum favet, sed iis etiam libenter utitur ad veritatem docendam finesque religionis propagandos. In rebus vero tam subtiliter excogitatis locum obtinet televisificum instrumentum, quo « efficitur, ut longinquos eventus auribus oculisque subiectos eodem puncto temporis, quo contingant, spectatores conspiciant, atque ita alliciantur, ut quasi praesentes eosdem participent » (Litt. Encycl, « Miranda prorsus », 8 sept. 1957 ; A. A. # v XXIV, Acta PU Pp. XII 513 p. 800).
Quo e mirabili artifìcio — quem ad modum neminem fugit et Nosmet ipsi significanter ediximus — ut summae utilitates, ita discrimina maxima possunt oriri. Huc accedit, quod singulari quadam pollet vi animos tenendi idque intra domesticos parietes. Expedire igitur visum est boc inventum praesidio superno protegi, quo mala prohibeantur rectusque, quin etiam salutaris usus foveatur. Eiusdem autem Patrona expetita est Sancta Clara, quae, ut memoriae proditur, nocte quadam natalis Servatoris Iesu Christi Asisii, cum aegrotans in suo coenobio super lectum decumberet, pios concentus, qui in Pranciscali templo inter sacros ritus edebantur, audivit quasi praesens adesset, ac praesepe Divini Parvuli vidit. Huic ergo arti Clara, integritatis laude praefulgens et in tantis tenebris caeleste porrigens lumen, praesit faxitque, ut perlucidi huius instrumenti ope veritas etiam et virtus clarescant, in quibus civilis ordo innitatur oportet. Precibus igitur, quas hac de re Venerabilis Prater Iosephus Placidus Nicolini, Episcopus Asisinas, quattuor Familiarum Franciscalium Moderatores aliique viri eximii Nobis adhibuerunt, et quibus multi Purpurati Sanctae Romanae Ecclesiae Patres, Archiepiscopi, Episcopi sunt suffragati, libenti animo statuimus obsecundare. Quae cum ita sint, Nos e Sacrae Rituum Congregationis consulto, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctam Claram, Asisinatem Virginem, caelestem apud Deum Patronam televisifici inventi facimus, constituimus, declaramus, omnibus adiectis privilegiis et honoribus liturgicis, quae huiusmodi Patronis rite competunt. Contrariis quibusvis non obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere ; illisque, ad quos spectant, seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Roma, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xiv mensis Februarii, anno MDCCCCX*VIII , Pontificatus Nostri undevicesimo.

PIUS PP. XII

vd

AAS

pdfomelia-bertone-2008-50.pdf

Don Vittorio Peri - Santa Chiara Patrona della Televisione

Gregoretti e l’aneddoto su Santa Chiara, protettrice della tv

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla mailing list di cristiano cattolico. Conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, per la tutela delle persone e e il rispetto del trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Vedi pagina per la privacy per i dettagli.
Per cancellarsi usare la stessa mail usata al momento dell'iscrizione.